NHL Academy Award 2013

Written By :

Category :

Awards

Posted On :

Share This :

Het project ‘Eco-Acupuncture: Building integrated photovoltaics’ heeft de juryprijs van de NHL Academy Award 2013 gewonnen! Tijdens de nominatie is er een video gemaakt, om het project te promoten.

De inzending zag er als volgt uit.

Het project in het kort:

Dankzij het Eco-Acupuncture project in Florence ben ik door de professor Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft uitgenodigd om een extra vak te komen volgen, namelijk Smart & Bioclimatic Design. Een inspirerende lezingenreeks en het schrijven van een Engelstalige Design Manual over een zelfgekozen onderwerp behoorden tot het curriculum. Gezien mijn interesse voor zowel de instandhouding van historisch erfgoed als moderne duurzame technieken, gaat mijn handboek over een combinatie van beide. Door middel van Building Integrated Photovoltaics (BIPV) is het mogelijk om zonne-energie in bouwwerken te integreren. Dit wil zeggen dat de duurzame ingreep, in dit geval de toepassing van zonne-energie, ondergeschikt is aan de bestaande vormen van het gebouw.

Stem op dit project omdat: 

Renovatie en verduurzaming van bestaande gebouwen wordt steeds belangrijker. Met dit project speel ik in op de steeds groter wordende collectieve belangstelling voor duurzame energie. De gemeente Leeuwarden heeft de visie om in 2020 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en olie. Zij handelen net als de Smart & Bioclimatic theorie volgens de principes van Trias Energetica. Daarbij gaat de Design Manual een stap verder, omdat het niet alleen over de toevoeging van zonnepanelen gaat, maar over een volledige architectonische integratie in het geheel. De mogelijkheden van de techniek worden opgezocht, zodat de historische kwaliteiten van de bestaande gebouwen gewaarborgd blijven. En dat is relevant voor iedereen!

Doel van het project: 

Inspireren! Persoonlijk ben er ik geen voorstander van om lukraak zonnepanelen op gebouwen te ‘plakken’. Er zijn inmiddels genoeg mogelijkheden om harmonie te creëren tussen (historische) gebouwen en nieuwe technieken, ze moeten alleen nog even aangedragen worden!

Resultaat van het project: 

Het resultaat van dit project is een Design Manual, met een verzameling van de reeds bestaande én mogelijk nieuwe toepassingen om zonne-energie zowel zichtbaar als onzichtbaar te integreren in en rondom gebouwen. Dit boekwerk omvat circa 80 pagina’s en de oplage zal afhangen van de belangstelling.