Eco-Acupuncture Florence

Written By :

Category :

Projects

Posted On :

Share This :

Florence, Italië, 16 t/m 29 september 2012 Dankzij de lector Peter Joore van Open Innovatie mocht ik in 2012 participeren in een duurzaam stedenbouwkundig project in Florence, Italië. Tijdens de eerste dag zette Dario Nardella, de toenmalige vice-burgemeester van Florence, direct de toon met de volgende opmerking: “Tradition without innovation is a dead heritage and whatever you do, the rest of the world is watching us.” Het project was een initiatief van Chris Ryan, professor aan de Universiteit van Melbourne. Het idee is dat de stad door middel van diverse kleinschalige en duurzame ingrepen weer leefbaar en toekomstbestendig wordt gemaakt. Ik heb hier gedurende twee weken samen met een groep masterstudenten van de richtingen Architecture, Urban Design en Urban Planning van de Universiteit van Melbourne, TU Delft en New York University Florence aan gewerkt. De hoofdvraag was: What would a sustainable Florence look like in 2035? What steps must be taken today to get there? De studenten werden in groepen verdeeld om aan één van de vier centrale thema’s (Water, Food, Transport en Energy) te werken. Aan het einde van het Eco-Acupuncture project moest iedere student de onderzoeksresultaten van het eigen gekozen onderwerp presenteren. Gezien mijn interesse voor zowel de instandhouding van historisch erfgoed als moderne duurzame technieken, bestond mijn presentatie uit een opsomming van een breed scala aan manieren om zonne-energie zo onzichtbaar mogelijk te integreren in de historische gebouwen en straten van Florence. Aan de hand van dit project ben ik uitgenodigd om aan de TU Delft een extra vak te komen volgen, Smart & Bioclimatic Design. Tijdens het jaarlijkse Pitch & Pizza evenement van het NHL excellentieprogramma is de onderstaande video gemaakt. Op dat moment wist ik nog niet precies wat het vak inhield en welk thema ik zou kiezen. Eenmaal in Delft besloot ik al snel om het onderzoek van Florence verder uit te werken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de publicatie van mijn boek.