PV in beschermde stads- en dorpsgezichten

Written By :

Category :

Research

Posted On :

Share This :

In opdracht van de provincie Fryslân, Duurzame Wadden en de gemeente Leeuwarden was ik projectleider van een onderzoek naar de mogelijkheden om PV te integreren in de beschermde stads- en dorpsgezichten van de Waddeneilanden en Leeuwarden. Het doel was om tot een raamwerk van mogelijkheden te komen die handvatten biedt voor lokale overheden. Het Amelandse dorp Hollum is hierbij als pilot genomen. Twee vierdejaars bouwkundestudenten van de NHL Hogeschool, Theun ter Velde en Nils Treffers, hebben dit onderzoek tijdens hun afstudeerstage uitgevoerd. Zij maken een verdiepingsslag op mijn boek door de PV-producten op technisch vlak te analyseren, de cultuurhistorische waarden van de gebouwtypologieën en materialen in kaart te brengen en de van toepassing zijnde regelgeving onder de loep te nemen. Op 5 februari 2015 is het onderzoek in samenwerking met ARK Fryslân in de NHL Hogeschool gepresenteerd. De aankondiging van dit evenement is te vinden op de website van de ARK. Nieuwsberichten zijn te vinden bij Media. Verder is Nils Treffers geïnterviewd door Omrop Fryslân en ik door BNR Nieuwsradio (vanaf 11 minuten en 36 seconden).

Downloads

Hoofdrapport: Zonnestroom en cultureel erfgoed Bijlage 1: Wet- en regelgeving Bijlage 2: Cultuurhistorisch onderzoek: wegens de bestandsgrootte kan dit rapport via de mail worden opgevraagd Bijlage 3: Technisch onderzoek