Zodenhuis Firdgum

Written By :

Category :

Projects

Posted On :

Share This :

In Firdgum is op initiatief van de archeoloog Daniël Postma een traditioneel zodenhuis nagebouwd, zoals die in de 8e eeuw in Friesland voorkwam. Helaas heeft het bouwwerk de zware stormen in het najaar van 2013 niet overleefd. Een gedeelte van het gebouw is ingestort. De organisatie heeft de constructieve afdeling van de NHL Hogeschool benaderd om hier een blik op te werpen. Twee belangrijke vragen waren hierbij leidend: waardoor is de constructie bezweken en hoe kan het zodenhuis weer opnieuw worden opgebouwd? De docent constructie, Geert de Jong, heeft Cynthia Trinidad-Ighodaro en mij gevraagd om dit onderzoek naast het reguliere lesprogramma uit te voeren. Wij hebben dit met veel enthousiasme gedaan. Om begrip te krijgen van het materiaal hebben we onder andere meegeholpen met het steken van de zoden. Daarnaast hebben we het stapelverband en de detaillering geanalyseerd en berekeningen gemaakt. Uit dit onderzoek bleek dat het niet veilig zou zijn om de rest van het gebouw te laten staan. Inmiddels is het zodenhuis opnieuw opgebouwd. Het was erg leerzaam om aan zo’n onconventioneel project te werken. Tijdens een van onze bezoeken aan het zodenhuis zijn er door Omrop Fryslân video- en geluidsopnamen gemaakt.