Research Archives - Nicolebakker

Material Systems: The Slime in the Machine

Modeling Physarum Polycephalum Growth With Neural Networks on Bioceramic Porcelain Surfaces Here we describe a system for the exploration of the interface between chaos and control through the manipulation of physarum polycephalum (slime mold) on ceramic topologies. Slime mold has gained interest across an array of fields due to its ability to solve shortest walk […]

Startup ecosysteem Boston

Vier Friese bedrijven (Omrin, Paques, Wetsus, Ecostyle) en BioBrug van Rijksuniversiteit Groningen besloten een accelerator-programma voor startups in de biobased sector te beginnen: BeStart. Circa twee jaar geleden raakten zij geïnspireerd tijdens een driedaags bezoek aan Boston, dat bekend staat om het bruisende ondernemersklimaat.  Samen met Anna van Nunen ben ik naar de US afgereisd om dit innovatieve ecosysteem in kaart te brengen. De […]

Bevingsbestendig Renoveren Groningen

Duurzaamheid, constructief ontwerpen en bestaande bouw zijn drie componenten die gedurende mijn studie aan de NHL Hogeschool een centrale rol hebben gespeeld. In mijn afstudeerscriptie ‘Bevingsbestendig Renoveren Groningen – een kennisgebied in beweging’ worden deze onderdelen gecombineerd.  Door de aardgaswinning in Groningen ontstaan er geïnduceerde aardbevingen. Deze onderscheiden zich significant van tektonische aardbevingen. Er is in Nederland zeer […]

PV in beschermde stads- en dorpsgezichten

In opdracht van de provincie Fryslân, Duurzame Wadden en de gemeente Leeuwarden was ik projectleider van een onderzoek naar de mogelijkheden om PV te integreren in de beschermde stads- en dorpsgezichten van de Waddeneilanden en Leeuwarden. Het doel was om tot een raamwerk van mogelijkheden te komen die handvatten biedt voor lokale overheden. Het Amelandse dorp Hollum […]